Over ons

Dit zijn wij

Het gepassioneerde tuiniersbloed is al vier generaties van Aad van Tuinen bewaard. Vandaag bepalen de jonge Aad van Tuinen s van de 3e en 4e generatie met verve en respect voor de natuur het wel en wee van het bedrijf. Veel leden van de uitgebreide familie werken met enthousiasme en plezier in hun beroep van hovenier en ondernemer. Want zelfs als kinderen groeiden de Aad van Tuinen s uit in de zakelijke omgeving. De vreugde en de uitdaging van het werk wekten haar interesse, nieuwsgierigheid en passie voor planten. Met deze passie groeide het besef van de verantwoordelijkheid voor het gezond houden van de bodem en duurzame maatregelen voor milieubescherming. Wat 50 jaar geleden als ongevaarlijk werd beschouwd, wordt nu zorgvuldig onderzocht en overwogen. De trendomslag naar biologische gewasbescherming, het behoud van de ecologische kringloop zonder giftige stoffen en de terugkeer naar de natuurlijk gecultiveerde tuin is voltooid. Niet het ontwerp van de natuur, maar de waardering en het behoud ervan staat op de voorgrond. Als ondernemers, tuinontwerpers en bloemisten weten we wat de toekomst vraagt: zorgvuldig omgaan met de bodem, het grondwater schoonhouden en de atmosfeer beschermen tegen alle invloeden die het leven van mensen, dieren en planten kunnen schaden. Als hoveniers proberen we met hart en ziel rekening te houden met deze taak, zowel bij de plantenteelt als bij de uiteindelijke verkoop.